Henk Hoeks

Henk Hoeks

Henk Hoeks studeerde filosofie en geschiedenis en was bijna veertig jaar werkzaa m als redacteur van Uitgeverij Sun. Hij richtte na zijn pensionering in 2008 Uit geverij In de walvis op.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Cultuur, communicatie, nieuwe media
Prijs:50,99