Annemie Struyf

Annemie Struyf

Annemie Struyf is journaliste, tv-maker en moeder van vijf kinderen. Zij publiceerde ophefmakende reportages en sleepte op die manier heel wat prijzen in de wacht. Zij publiceerde al heel wat bestsellers die de Vlaamse boekentoptiens beheersten. Ook in de tv-wereld leidt haar journalistieke talent tot hooggewaardeerde en veelbesproken reportages zoals de reeksen In Godsnaam en Via Annemie op één.